2506Mon2018

Son Guncelleme05:05:40

Akçaköy'de Aileler

 1. Aslanlar : Bu sülale (Aloğulları Dumankaya'dakilere ya­kınlıkları vardır.) 18. yüzyılda Tonya'dan Akçaköy'e geldik­leri söylenmektedir.
 2. Aydınlar(Lobutoğlulları): 18. yüzyılda Trabzon Ton­ya'dan Akçaköy'e geldikleri söylenir, köye sülaleden ilk gelen Hasan'dır.
 3. Bayraktarlar: Bu sülalenin (Bayrak, Bayraklar, Yurdakul. Özcan. Bunların hepsine Alemdar Oğullan denir.) 18. yüzyıl­da Akçaköy'e geldikleri söylenmektedir.
 4. Bekarlar: Bu sülalen 18. yüzyılda (Mamat) Geçit Köyü'nden Akçaköy'e gelmişlerdir.
 5. Beşiroğulları (Komar, Ekici Beşiroğlu): Bu sülalenin kö­ye 18. yüzyılda geldiği söylenmektedir. Tonya'dan Akçaköy'e geldiler. İlk gelen Osman Beşiroğlu'dur.
 6. Bulutlar: Bu sülale de 18. yüzyılda Trabzon merkez Hoha (Ayvalı) Köyü'nden gelmiş olup, ilk gelen Ali Reis'tir.
 7. Çelikler: 18. Yüzyılda Haçka'dan Dumankaya'ya gelmiş­lerdir. Sülaleden ilk gelen Velibaş Hasan'dir. (Yetim Hasan)
 8. Değirmenciler: Bu sülale de 18. yüzyılda Akçaköy'e gel­miştir. Ancak nereden köye geldikleri konusunda bilgi yoktur.
 9. Demirler: Bu sülalenin köye 18. yüzyılda geldiği söylenir.
 10. Dumanoğulları: Bu sülale 19. yüzyılda Ayvalı Köyü'nden Akçaköy'e geldiler. Köye ilk gelen aileler Kamil ve Abdullah aileleridir.
 11. Eyüpoğulları (Demirler): 18. Yüzyılda Fındıklı'dan Du­mankaya'ya gelmiş olup, ilk olarak köye gelen Miktat'tır.
 12. Kahramanlar: Kaloyna Köyü'nden Dumankaya'ya gel­mişlerdir. Köye bu sülaleden ilk olarak gelen Hasan'dır.
 13. Kalaycılar: 18. Yüzyılda Dumankaya'ya gelmişlerdir.
 14. Kazazlar: Bu sülale 18 . yüzyılda Akçaköy'e geldikle­ri söylenmektedir. Köye ilk gelen aileler Ali ve Abdullahlardır. Dumankaya'daki Kazaz'larla aynı koldur.
 15. Kocalar: Bu sülalenin 18. yüzyılda Rumeli'den Akça­köy'e geldiği söylenmektedir. Sülaleden köyümüze ilk gelen aile Pehlivan Haşim ailesidir.
 16. Kurtlar: Bu sülalenin 18. Yüzyılda Akçaköy'e Kars'tan geldiği söylenmektedir. Ancak Dumankaya'ya gelenler Tonya'dan gelmişlerdir. (Dumankaya'ya ilk gelen Aluğun Osman'dır.)
 17. Leventler: 18. Yüzyılda Rize'den gelmiş olup, köye ilk gelen aile ise Ali Tuna'dir.
 18. Memişliler:( Memişoğlu Kanman ) Bu sülalenin 18. yüzyılda Beşirli'den (Holamana) Akçaköy'e geldikleri söylen­mektedir. Sülalenin en eski büyüğü Kahriman ve Ali Memiş'tir.
 19. Muhçular: 18. Yüzyılda Şalpazan'ndan Dumankaya'ya gelmişlerdir. Sülaleden köye ilk gelen Muhçu Emin'dir.
 20. Özmenler: (Yılmaz, Yazıcılar, Özmen) Hasan Baş'ın oğulları Kara İsmail, Ak Mehmet ve Molla Mahmutoğullarıdır): Bu sülale Sivas Divriği'den 18 yüzyılda Akçaköy'e gel­miştir. Köye ilk gelen ailenin Hasan Baş olduğu, ancak ön­ce Trabzon Holamana'ya buradan da Akçaköy'e geldikleri söylenmektedir. Diğer Özmen'ler ise Akçaköy'e 18. y.y. gelmişler. İlk olarak Kosteloğlu Temel gelmiştir. Dumankaya mahallesindeki Özmen'ler 18. yüzyılda Dumankaya Köyüne gelmişler.
 21. Öztürkler (Özdemirler'le aynı kol): Bu sülalenin 18. Yüzyılda Trabzon Merkez Hoha (Ayvalı) Köyü'nden geldiği ve ilk gelen ailenin de Mustafa Reis olduğu bilinmektedir.
 22. Sakalar: Bu sülale 18. yüzyılda Akçaabat'tan gelmiş olup, ilk gelen aile Ali'nin ailesidir.
 23. Serdarlar: Bu sülale 18. yüzyılda Gümüşhane'den Akçaköy e gelmiştir.
 24. Şafaklar: Bu sülalede 18. yüz yılda Akçaköy'e gelmişler.
 25. Şahinler: Bu sülale 18. yüzyılda Selanik'ten Akçaköy'e gelmişlerdir. İle merkez cami imam-ı olan Molla Hüseyin Ak­çaköy'e ilk gelen kişidir. Dumankaya mahallesindeki Şahin'ler ise Araklı'dan 18 yüzyılda köye gelmiş, ilk aile Alicep Ya-kup'tur.
 26. Şaloğulları (Şan, Öğretmen, Özkan): 18. Yüzyılda Ton-ya'dan Akçaköy 'e geldiği söylenmektedir. Büyükleri şal ördüğü için Şaloğlu olarak anılmaktadırlar 
 27. Şanlılar: Bu sülale 18. yüzyılda Rize'den. Akçaköy'e, daha sonra bir kısmı Akçaköy'den de Dumankaya'ya gelip yer­leşmişlerdir. İlk gelen Kara Mustafaoğlu dur.
 28. Taflanlar: Bu sülale 19. yüzyılda Fındıklı'dan Akçaköy'e gelmişlerdir. Köye ilk gelen aile Hüseyin ailesidir.
 29. Terziler: Bu sülalenin ( Kaya, Baş Terzi. Köseler, Kay­han ) 18. yüzyılda Sivas Divriği'den Akçaköy'e geldikleri söy­lenmektedir. İlk gelen aile Salih Salihoğlu.
 30. Ustaoğlu: Bu sülale 18. yüzyılda Hoha'dan Dumanka-ya'ya gelmişlerdir.
 31. Uzunlar: Bu sülale (Özmen, Topaloğlu, Altınay, Bah-çekapılı, Karadeniz) 18. yüzyılda Bayburt'tan Beşirli'ye oradani akçaköye yerleşmişlerdir. Sülaleden köye Akçaköy'e ilk gelen Abdullah, Mehmet, Ahmet Musa oğullan; Dumankaya'ya üt gelen ise Uzunali oğullarından Halitoğlu Bekir Paşa'dır
 32. Üçüncüler: Bu sülalenin 18. yüzyılda Gümüşhane iline bağlı Torul İlçesi'nden Akçaabat'a geldiği, buradan da Akçaköy'e ilk gelenin Uzun Mustafaoğlu olduğu söylenmektedir.
 33. Yıldırımlar: 18. Yüzyıllarda çorum yöresinden Kafaoğlu adı altında geldikleri söylenmektedir. Köye ilk gelen aile Ali Kifooğlu'dur.
 34. Güneylioğulları: Bu sülale de 18. Yüzyıl Tonya'dan Akçaköy'e gelmiştir.