2506Mon2018

Son Guncelleme05:04:16

Akçaköy Kültür Dayanışma ve Kalkındırma Derneği

Derneğimizin;
 
Adresi;

Hızırbey M. Maraş Cad. No:270 Öğretmen İşhanı Kat:4 Merkez Trabzon

Telefon; 04622306536

Banka Hesabı:

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 771-Trabzon Şubesi Hesap No: 771-16000046

 
DERNEK KURULUŞU
 
   Akçaköy Beldesi bugün Belediye organizas­yonu, İlköğretim Okulu, Lisesi, Karayolları ağı ve diğer alt ve üst yapı tesisleri ile önemli bir yerleşim merkezi olma yolunda önemli adım­lar atmıştır. Fakat, yurdumuz genelinde ve hat­ta dünyanın çoğu coğrafyasında olduğu gibi insanlarımız henüz istenen hayat standardını yakalamış değillerdir. Akçaköy'ün başta genç­lik olmak üzere çözülmesi gereken önemli so­runları vardır.Sorunların çözümünde izlenecek en etkin yol uygun organizasyonların oluşturulmasıdır. İyi takımlar, yani ekipler kurulmalıdır. Her fa­aliyet için oluşturulacak takım bir futbol takı­mı gibi uyumlu ve işbirliği içerisinde olmalı­dır. "Uyumlu ekipler"; başarılı olurlar ve hoş görüntü sergilerler.
 
   Örgütlenmeler, organizasyonu kolaylaştıran faaliyetlerdir. Gelişmiş top­lumlarda Örgütlenmedeki gelişimin en önemli nedeni budur.Dünyanın tarihi gelişimi izlenirse, özellikle geçirmiş olduğu son iki büyük dünya savaşın­dan sonra sorunların çözümünün savaşla mümkün olamayacağı inancı gelişmiş, bu dü­şüncelerle İkinci Dünya Savaşından sonra ulus­lar arası organizasyonlar oluşturulmaya başlan­mıştır. Bu gelişmeler bize sorunların çözümün­de güç birliğinin önemli ve öncelikli bir an­lam taşıdığını göstermektedir. Bu olguyu "Bir elin nesi var. iki elin sesi var" atasözümüz güçlendirmektedir.
 
   "Akçaabat Akçaköy Kültür - Dayanışma ve Kalkındırma Derneği" bu düşüncelerle 12.03.1999 tarihinde 61-14-180 Kütük No'su ile Trabzon merkezde kurulmuştur. Kurucuları; Fehmi ŞAHİN,Hasan UZUN,Hikmet YAZICI, Nevzat YILMAZ, Ali Kemal UZUN, Atilla ÖZMEN. Derneğin Amacı: "Akçaköy beldesinin kültü­rel yapısını geliştirmek, bunun için gerekli da­yanışmayı sağlamak ve etkinliklerde bulunmaktır.

Derneğimizin Resmi Web Sitesi : www.akcakoydernegi.com
 
Kaynak : Yrd. Doç. Dr. Kemal Üçüncü